มามาเเล้วมาเอาเเนวไปไว้มาเอาในไปหว่าน มาเอาบ่าวทหาร คนกะบ่อโก้ ปลดเเล้วจั้งค่อยมา
มามาจาเว้าภาษาอันเก่าเเก่ เก่ากะเก่าเเต่เค้า โตนั่นบ่เก่าตาม ซั่นเเล่ว