ตามรอยพระพุทธองค์ (ฉบับของ BBC)
ลองฝึกฟังภาษาอังฤษแบบฉบับสำนักข่าว BBC อังกฤษมาตรฐาน แบบซ้าๆ ชัดๆ
มีหนังประกอบการเล่า สำหรับท่านที่ต้องการฝึกฟังภาษาอังฤษ ซึ่งจะได้ทั้งพุทธประวัติ จากมุมมองการศึกษาของชาวตะวันตก

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b-4a8wdgHgo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b-4a8wdgHgo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>