น้ำในโลกของเรา

Left: All the water in the world (1.4087 billion cubic kilometres of it) including sea water, ice, lakes, rivers, ground water, clouds, etc. Right: All the air in the atmosphere (5140 trillion tonnes of it) gathered into a ball at sea-level density. Shown on the same scale as the Earth.

น้ำในโลกของเราคือก้อนนิดเดียวทางซ้ายมือคะ
ส่วนด้านขวาคืออากาศทั้งหมดบนโลก
อย่างนี้กระแทกนิดเดียวก็เอาทั้งน้ำและอากาศออกไปได้เลยนะคะ
แต่เพราะโลกของเรามีแรงโน้มถ่วง ไม่งั้น ...