กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: การแจ้งเกิด

Blogger
 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,879
  บล็อก
  9

  การแจ้งเกิด


  หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
  เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พร้อมกับการแจ้งการเกิด

  1. คนเกิดในบ้าน
  ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด

  2. คนเกิดนอกบ้าน
  ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด

  เอกสารที่ใช้
  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

  สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม
  ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต
  อื่น ๆ

  การแจ้งเกิดในต่างประเทศ
  กรณีที่คนไทยเกิดในต่างประเทศ บิดา-มารดาจะต้องแจ้งการเกิดของบุตรต่อ กงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น ๆ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด เมื่อได้รับการแจ้งเกิดแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุล หรือสถานทูตไทยจะออกสูติบัตรให้บิดา-มารดาเด็ก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กเพื่อเดินทางกลับ ประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศนั้นไม่มีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจำอยู่ ให้ใช้หลักฐานการเกิดที่ออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรได้

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

  สถานที่ติดต่อ
  สถานทูตไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น

  แบบฟอร์มคำร้องแจ้งเกิดหน้าแรก
  การแจ้งเกิด

  แบบฟอร์มคำร้องแจ้งเกิดหน้าสอง
  การแจ้งเกิด  โค้ด PHP:
  http://www.ecitizen.go.th/intro.php?SystemModuleKey=infants&id=9 

 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ บ่าวเม้า
  วันที่สมัคร
  Jun 2006
  กระทู้
  764
  ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ สิได้ลูกนำคะเจ้าบ่น้อชาตินี้ เห๊อเห้ออออ (t)(t)

 3. #3
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,879
  บล็อก
  9
  เป็นหมันติ้บ่าวเม้า หรือว่าลูกอ๊อดบ่แข็งแฮง เถิงมีลูกบ่ได ::)

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นวรัตน์
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  731
  ขอบคุณครับทีใข้อมูลดีๆ แต่ชาตินี้คือสิบ่มีโอกาสได้แจ้งเกิดดอกเด้อ เพราะเมียยังบ่มีเลย

 5. #5
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,879
  บล็อก
  9
  เอ๊ายังบ่มีติ้ อายุทอได๋แล่วคะ เดี๋ยวคำนวนเนื้อคู่ให่ หมอดูเก่าเด้อนิ่ คิ คิ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •