หมายถึง / ส่วนที่ตัดออกมา / ที่แบ่งออกเป็นชิ้น /
ยกตัวอย่างเช่น สาวกาสินผู้หนึ่ง(ไม่ทราบว่าเป็นใคร)
เข้าไปทำงานกรุงทพฯครั้งแรก หมู่พาไปเดินเที่ยวสวนจตุจักร แกหันไปเห็นแม่ค้าขายแตงโม คึดอยากกินเลยเอิ้นสั่งแม่ค้าว่า

"แม่ค่า ซื้อแตงโมหน่วยหนึ่ง ผ่าเป็นเปี่ยงให้ด้วยนะ

อย่างนี้เป็นต้น