หลายหลายครั้งนั่งฟังเพลง
หลายหลายครั้งนั่งเศร้าและแอบเพ้อ
อยากบอกว่าต้องการจะคุยกับเธอ..ทุกๆวัน
กับตัวเธอ คือส่วนเติมเต็ม ของหัวใจ

เมื่อใหร่ฟ้าจะเห็นใจชาย..คนนี้
ส่งไครมาเป็นเจ้าของจองใจไว้ชะที
จะรักและถนอมเธอคนนั้น..ตลอดไป
เพราะเธอคือส่วนเติมเต็มของหัวใจ..นัยกระจอก
:g