• รักวัดเหมือนบ้าน
  • รักงานเหมือนชีวิต
  • รักลูกศิษย์เหมือนตน
  • รักประชาชนเหมือนญาติ
  • รักประเทศชาติเหมือนดวงตา
  • รักพระพุทธศาสนาเหมือนดวงใจ