ไม่ต้องมานั่งสบตากันทุกวัน
ไม่ต้องอยู่ด้วยกันทุกแห่งทุกหน
คนเรามันต้องมีเวลาส่วนตัวของแต่ละคน
อยากให้เราคบกันด้วยเหตุผล และความไว้ใจ
เราไม่ต้องใช้เวลาด้วยกันมากนัก
เพราะความรักไม่ได้ขึ้นกับความไกลหรือชิดใกล้
เพียงแต่ขอให้เรา 2 คนมีความเข้าใจ
จะอยู่ห่างหรืออยู่ใกล้
" ก็ยังรู้กันในใจว่าหัวใจเรามั่นคง"