มาดูภาพความน่ารักของทั้งคู่กันค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

ภาพน่ารัก...ต้องดูค่ะ

เป็นความเหมือนที่แตกต่างจริงๆๆเนาะ 8) 8)