ค่าคงที่จะถูกมาใช้ในชีวิตจริงอีกครั้งโดยแฝงมากับความน่าจะเป็น
หลังจากที่ไอสไตน์ได้ค้นพบค่าคงที่จักรวาลตลอกชั่วชีวิตเศษเสี้ยวหนึ่งของค่าคงที่จักรวาลได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั้งภาคพิเศษทั้งสิ้น ที่รู้จักกันนั่นคือการนำค่าคงที่ C= ความเร็วแสงมาใช้ นั้นก่อให้เกิด พลังงานอันมหาศาล จากวัตถุที่มีมวลน้อย จากบทความดังกล่าว ผมได้คิดว่าการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับค่าคงที่จักรวาลนั่นเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก ผมเป็นอดีตเด็กมัธยมปลายที่ใฝ่ฝันที่จะเสนอทฤษฎีต่างๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชิวิตจริงซึ่งบางอย่างนั้นเป็นกฏธรรมชาติที่บางคนยังไม่ยอมรับกับผมผมไม่ได้ดป็นคนที่ฝันเพ้อแต่ผมจะลงมือทำตามที่สมองคิด ดังนั้นผมจึงเริ่มต้นด้วยการหาค่าคงที่ภายในจัตุรัส 1 หน่วย ซึ่งประกอบภายในด้วย วงกลม 1หน่วย = 2π (สองพาย) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไว้ใช้ในการหาพิกัดตำแหน่งค่าคงที่ เกมส์ = พายส่วนสองทุกอัตราส่วน เมื่อ สี่เหลี่ยมถูกตัวค่าจะเหลือเพียงครึ่งซึ่งเท่ากับ ((22/7)/2) =1.58...นั่นเป็นเพียงการหาค่าเบื้องต้นสำหรับสมมุติฐานค่าคงที่เท่านั้น ต่อมา อีก 2 เดือน ผมได้ค้นพบการนำพิกัดค่ายุติค่าคงที่เช่น การที่เรามีเงินใช้ในทุกวันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงเงินอย่างไร โดยใช้เพียงการหาค่ายุติค่างคงที่หรือค่ายุทธพันธุกรรม ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกได้ว่า จะพอเมื่อใดจึงเสนอความคิดในชีวิตประจำวันที่ว่า วันที่ 1 นาย ก. มาเงิน 250 บาท ต่อมา วันที่ 15 นาย ก. มีเงิน 500 อยากทราบว่า ค่างยุติ ภายใน 15 วัน นาย ก. มีค่ายุติของเงินที่เท่าใด หาได้จากทฤษฎีที่ผมเก็บไว้เป็นความลับ แต่ค่ามันจะได้เท่าไหร่อยู่ในคำตอบผมแล้ว ซึ่งค่าเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราว่าสมควรจะดำเนิน ต่อ 1 วันอย่างไร และอีกไม่กี่วันต่อมาผมก็ได้เริ่มค้นพบการนำความน่าจะเป็นมาใช้ในชีวิตประจำวันจนได้โดยการเอา ยุทธพันธุกรรมมาใช้ในการทดลองของผม ซึ่งผมได้เรียกการทดลองนี้ว่า ลูกแก้ววิเศษ โดยให้ลูกแก้วสีดำ สอง ลูกว่างไว้ ห่างกัน 9 cm ไกลจากตัวเรา 50 cm แล้วนำลูฏแก้วทั้งหมด 20 ลูกค่อยปาไปทีละลูก โดยครั้งแรก 1 ลูก ครั้งที่ 2 ก็ 2 ลูก โดยเศษที่เหลือก็จะปาให้หมด โดยผลการทดลอง ของผมมันไม่บังเอิญเลยมันจะโดนลูกดำทุกๆลูกที่เป็นจำนวนคี่(ผมเขียนเลขไว้ที่ลูกแก้ว) พอได้ผลการทดลอง ผมจึ่งเอามันมาหาค่าเปลี่ยนแปลงและหาสมดุลของการเปลี่ยนแปลง จนได้กฏแห่งการแปรผันค่ายุทธพันธ์เชิงดัชนี อันนี้เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเริ่มจะมึนงง แต่ผมเข้าใจได้เพียงคนเดียว ซึ่งคนในครอบครัวผมมีหนึ่งคนชอบเล่นไฮโร ผมจึงให้ความน่าเป็นของแต้ม ต่ำ-สูง ซึ่งต่ำจะมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า สูงอยู่มาก ซึ่งเศษความน่าจะเป็นที่เหลือจะไปรวมกับ แต้ม 11 ไฮโร คราวนี้ผมลองให้พ่อ โดยนลูกเต๋าเที่ยงตรงแล้วปิด ปรากฏว่าผมได้นำมาประยุกต์จนได้แต้มถูกต้องทุกครั้ง นี้เป็นเพียงแค่การนำค่าที่ผ่านกฏแห่งการแปรผันค่ายุทธพันธ์เชิงดัชนี (ซึ่งจะไม่ใช่ความน่าจะเป็นโดยสิ้นเชิง)ซึ่งนักพนันคนใดก็จะต้องอยากไดกฏตัวนี้แน่หรือบางคนก็บังเอิญค้นพบไปแล้วก็ได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านมา สำหรับผู้ใดสนใจผมจะนำข้อมูลจากกระดาษผมมาให้แล้วติดตามต่อไปในโอกาสหน้าโอกาสหน้าอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆมาให้ได้ชมอีก (สิ่งเหล่านี้คิดค้นแล้วพิสูจน์แล้วทั้งสิ้งบางสิ่งอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่บางสิ่งยอมรับได้เลยว่าเป็นความจริง) ส่วนใครจะคัดค้านก็ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรแล้วผมจะนำผลที่ได้มาประมวลใหม่อีกทีหนึ่ง