สามคำนี้ความหมายแตกต่างกันนะคะรับ
หล่อน / อ่านว่า หลอ-อ่อน หมายถึงเกลี้ยง,หมดเปลือก เช่น "เว้าหล่อนไปไนบักกอกเนาะ หมายถึง พูดซะหมดเปลือกเลย"  ถ้าเป็นคำกริยา จะหมายถึง เอาเม็ดออก เช่น หล่อนไนบักขาม
หล้อน / อ่านว่า หลอ-อ้อน  หมายถึง ไม่แน่น หรือหลวมนิดๆ เช่น "แข่วหล้อน คือฟันโยก ฟันจะหลุด"
ส่วนหลอน  อ่านว่า หลอน แปลว่า ทำโดยไม่รู้ตัว ไม่คาดว่าจะถูกทำ เช่น ขี่เมาถูกกระโดดหลอนเตะปาก ย้อนว่าปากเสีย
/
/
ประมาณนี่เนาะครับ ............หากมีความเห็นแตกต่างกะเสริมเด้อครับ