ผลงานการเขียนของ คำพูน บุญทวี กวีรางวัลซีไรต์ ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอีสานไว้อย่างน่าสนใจในงานเขียนที่ชื่อ "ลูกอีสาน"
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานได้อย่างน่าชื่นชม
http://www.baanmaha.com/community/sh...d.php?p=189936