หากวันนี้ยังมีแรงอยู่
ขอจงสู้ต่อไปให้ผ่านพ้น
อย่าจำจดกับคำพูดคน
จะสับสนทำไขว้เขวง่ายดาย

หากวันนี้ใจยังไม่สู้
แล้วจะรู้ได้อย่างไรเรื่องพรุ่งนี้
หากวันนี้ยังไม่ทำดี
จะรู้ไหมพี่พรุ่งนี้ผลตอบแทนคืออะไร

สู้เถอะครับในวันนี้
เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
จะได้มีความสุขในวันข้างหน้า
เพื่ออุราจะได้ปรีเปรม