ตาสะเม่นยึก ๆ : บุญชริน + มิตร มงคลชัย

[MUSIC]http://baanmaha.us/up/file/AVSEQ02.wma[/MUSIC]