พี่น้องเอ๊ย............ตกมาปีนี้.........
มาเป็นสีต่างๆ..........ท้องนาสิอ้างว้าง...........
บ่มีข้าวอยู่ในนา.........สงสารพ่อแม่........
ทั้งผู้แก่ผู่เฒ่า........นั่งจับเข่าคุยกัน.......
เฮ็ดจั่งได๋ปีนี้นั่น...........ฝนคือบ่ตกย้อยลงมา............
สิได้เฮ็ดนาบ่หละเฒ่า........
พอได้ส่งให้ลูกเต้า........ทางเมืองกรุง.........
เหลียวเบิ่งไป.......มีแต่ไหง่ควันฟุ้ง.......
ย้อนบ่มีน้ำอยู่ในนา........สิเฮ็ดแนวได๋หละ.........
พี่น้องเอ๊ย..พี่น้องเอ้ย.............