ว่าหละเปิดผ้าม่านกั่ง*******แจ้งสว่างสีงามตา
มาซุมเฮาชาวบ้านมหา******มาม่วนซื่นให้มันล้น
คนหลายคนมาต่างถิ่น******ทำมาหากินต่างถิ่นฐาน
มาเจอกันด้วยสำราญ*******อยู่ในบ้านมหานี่

บ้านมหามีแต่แนวดีดี*******ที่มอบให้น้องทั้งพี่มีสุขกัน
ให้หายทุกข์กันทั่วบ้าน******มาเอาความเบิกบานจากบ้านมหาเด้อพี่น้องเด้อ...............