เสียงฮ้องเสียงโฮจ้น
จากผู้คนหลายประเทศ
กำ้ฝ่ายทางคูเวต หรือ อังกฤษ สวิสพุ่น
ทางเกาหลีกะมีแล่วฮ้องแซวๆม่วนหน้าบาน
นอร์เวกะสำราญปานได๋น้อสิกลับคืนถิ่น
ญี่ปุ่นทางเมืองเจแปนกะมีแฟนของบ้านมหา
มาพวกเฮามาร่วมกันมา
ซอยสร้างสรรค์ให้บ้านมหาเฮารุ่งโรจน์