ยอดสมัคร GAT-PAT

ยอดสมัคร GAT-PAT รอบพิเศษต่ำกว่าคาด

Pic_42381

นางอุทุมพร จามรมาน

Advertisement

ผอ.สทศ.แจงมีสมัครเพียง 5,000 ราย ชี้เป็นผู้สมัครใหม่กว่าครึ่ง เล็งใครสอบซ้ำมีคะแนน 2 ครั้งจะไม่ประกาศผลเพราะเอาเปรียบคนอื่น…

นาง อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าววันนี้ (26 ต.ค.) ว่า ตามที่ สทศ.เปิดรับสมัครสอบแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือGAT และ แบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT รอบพิเศษ วันที่ 29 ต.ค.ถึงวันที่ 1 พ.ย.นี้ เนื่องจากเว็บไซด์ของ สทศ.เกิดข้อข้อข้องทำให้ผู้สอบติดต่อ สทศ.ไม่ได้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีผู้สมัครสอบรอบพิเศษ รวมทุกวิชา 5,000 คน

ผอ.สทศ.กล่าวต่อ ว่า จำนวนผู้สอบแบ่งตามประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ เป็นผู้สอบ GAT จำนวน 2,700 คน ,PAT -1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 1,800 คน , PAT-2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 1,400 คน , PAT-3ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 500 คน, PAT-4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์300 คน , PAT-5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 900 คน, PAT-6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 400 คน , PAT-7.1 ภาษาฝรั่งเศส 105 คน, PAT-7.2 เยอรมัน 23 คน , PAT-7.3 ญี่ปุ่น 78 คน, PAT-7.4 จีน 137 คน ,PAT-7.5 อาหรับ 6 คน , PAT-7.6 บาลี 11คน คาดว่าใช้งบประมาณในการดำเนินการ4-5 ล้านบาท

นางอุทุมพร กล่าวด้วยว่า การสมัครรอบพิเศษมีจำนวนน้อยกว่าที่ สทศ.คาดหมายไว้ โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครถึง 20,000 คน โดยในการสอบรรอบพิเศษนี้ เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กที่ติดต่อสทศ.ไม่ได้ในการสอบรอบเดือน ต.ค.2552 และผู้ที่ต้องการสมัครใหม่ ที่พบว่าจำนวนผู้สมัครใหม่มีถึง 50% ของผู้สมัครรอบพิเศษ เพราะเด็กเหล่านี้สมัครล่วงหน้า อาจจะสมัครเพียง 1-2 วิชา แต่เมื่อใกล้สอบก็อยากสอบเพิ่ม แต่สมัครไม่ได้ เมื่อสทศ.เปิดรอบพิเศษจึงให้กลุ่มเหล่านี้สมัครใหม่ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับนักเรียนที่สอบในเดือน ต.ค.ที่เป็นรอบปกติแล้ว แต่หากมาสมัครสอบรอบพิเศษอีก สทศ.จะไม่ประกาศผลสอบคะแนนสอบทั้งรอบปกติและรอบพิเศษ เพราะมีคะแนน 2 ครั้ง จะถือว่าเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่น

ที่มา นสพ.ไทยรัฐ

- Advertisement -
Previous articleต้อนรับเปิดเทอม
Next articleนิทานพื้นบ้าน และความหมาย