นโยบาย

นโยบาย เว็บไซต์บ้านมหา ดอทคอม

การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์บ้านมหา

คำเตือนก่อนตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกฯ : เว็บนี้รักสงบ…? ไม่คุยเรื่องการเมือง, เรื่องส่วนตัว, เรื่องพาดพิงบุคคลที่สาม อยากคุย อยากระบายกรุณาเชิญเว็บอื่น…

คำแนะนำทั่วไป..ในการสมัครสมาชิก

  • การสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์บ้านมหา ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด…
  • หลังจากสมัครสมาชิก ต้องรอการการตรวจสอบข้อมูลบุคคลฯ..จากผู้ดูแลระบบก่อน (ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 1 – 2 วัน)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก ที่ใช้ชื่อสมาชิกไม่เหมาะสม (และมีความสอดคล้องเกี่ยวกับการสมัครซ้ำซ้อน หรือเพื่อก่อกวน)
  • ทีมงานเว็บไซต์บ้านมหา ขอสงวนสิทธิ์ในการ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดล๊อคหัวข้อใดๆ ที่เข้าข่ายสแปมลิ้งก์ แทรกโฆษณา นำเสนอเรื่องการเมืองฯลฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ระบบจะเริ่มจัดเก็บข้อมูลของท่าน หลังจากทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย(ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 และครอบคลุมถึงผู้ใช้งานเว็บบ้านมหาฯ

การเผยแพร่ข้อมูลของสมาชิกบ้านมหาฯ เป็นไปตามคำร้องขอของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

นโยบายเพิ่มเติม และข้อจำกัดของเว็บไซต์

  • เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาข้อโต้แย้ง หรือแอบอ้างในอนาคตเกี่ยวกับการสนับสนุนบ้านมหา ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.53 เป็นต้นไป บ้านมหาได้ปิดรับการสนับสนุนเว็บไซต์ทุกช่องทางแล้ว
  • เว็บบ้านมหาอาจจะต้องหยุดการพัฒนาชั่วคราวฯ ฉะนั้น ข้อมูลที่เป็นรูปภาพที่สมาชิกได้อัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ อาจไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ หากระบบเกิดขัดข้อง (เนื่องจากเว็บบ้านมหาสามารถสำรองข้อมูลที่เป็นข้อความได้เท่านั้น) และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
25 เม.ย.53


  • เนื่องจากเว็บบ้านมหาไม่ได้มีการขยายระบบรองรับสมาชิกในอนาคต สำหรับสมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 1 ปี ระบบจะทำการลบข้อมูลโดยอัตโนมัติ
  • เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่สนับสนุนการนำเสนอข้อความ และสื่อต่างๆ ที่พาดพิง ส่อเสียด หรือพยายามสื่อถึงบุคคลอื่นด้วยความรู้สึกส่วนตัว (ทั้งภายใน และนอกเว็บไซต์)

2 ก.ย.53

– ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 จะเริ่มปิดการให้บริการในบางส่วน คงเหลือไว้ในส่วนเว็บไซต์ และเว็บบอร์ด ที่ยังให้บริการต่อไป
28 ก.ย.56

By บ่าวคนเดิม