หน้าแรก Tags การเลี้ยงหมู

Tag: การเลี้ยงหมู

เล่าเรื่อง เกษตรกรรมในแคลิฟอร์เนีย

สมัยก่อนแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมประภทผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด ผลไม้แปรรูปเป็นอันดับหนึ่งในโลกซึ่งในปัจจุบันการเกษตรกรรมได้ลดน้อยถอยลง ในส่วนบางที่ก็ยังคงปลูกผลไม้เป็นสินค้าจำหน่ายภายในประเทศมากกว่าส่งออก มีฟาร์มใหญ่ๆหลายพื้นที่ยังคง ดำเนินธุรกิจอยู่ ฟาร์มส้ม ฟาร์มพริก องุ่น มันฝรั่ง สตอเบอร์รี่ ฯลฯ เพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมในระแวกพื้นที่ใกล้เคียง แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ขาดแคลนน้ำ พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายร่วน ฝนตกแต่ละปีน้อยมากทำให้เกษตรกรรมปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องต้นทุนการผลิตสินค้าค่อนข้างสูง จึงหันแนวทางนำเข้าอาหารประเภท ผัก ผลไม้ จากประเทศจีน เวียดนาม แม็กซิโก แถบทะเลทางแคลิบเบี้ยน...
- Advertisement -