หน้าแรก Tags การแสดงพื้นบ้าน

Tag: การแสดงพื้นบ้าน

ศิลปะพื้นบ้านอีสาน

หมอลำ  ศิลปะพื้นบ้านอีสานที่ไม่มีวันตาย คำว่า "ลำ"  มีความหมายสองอย่าง  อย่างหนึ่งเป็นชื่อของเรื่อง อีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อของ การขับร้องหรือการลำ ที่เป็นชื่อของเรื่องได้แก่เรื่องต่าง ๆ  เช่น  เรื่องนกจอกน้อย  เรื่อง ท้าวก่ำกาดำ เรื่องขูลูนางอั้ว เป็นต้น เรื่องเหล่านี้โบราณแต่งไว้เป็นกลอน แทนที่จะเรียกว่า เรื่องก็เรียกว่า ลำ   กลอนที่เอามาจากหนังสือลำเรียกว่า  ...
- Advertisement -