หน้าแรก Tags ความหมายของนอทานพื้นบ้าน

Tag: ความหมายของนอทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน และความหมาย

นิทานพื้นบ้าน และความหมาย “นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หน้า 588) อธิบายความหมายไว้ว่า “นิทาน คือ เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น” ภาพประนิทานพื้นบ้านเรื่อง โสนน้อยเรือนงาม นอกจากนี้ยังมีท่านผู้รู้อธิบายความหมายไว้คล้ายๆกัน เช่น กิ่งแก้ว อัตถากร (2519, หน้า 12)...
- Advertisement -