หน้าแรก Tags คำผญ้า

Tag: คำผญ้า

จ่ายผญาภาษา Rap สไตล์ บ่าวคนเดิม

https://www.youtube.com/watch?v=BHyhgzWQFyw ผญาโดย สายันต์ มาตรา (คนคอย) เสียงแคนแทนเสียงใจ สาวเอ๋ย...บ่ได้ไลลาล้าง.....แม่นไกลทางยังคิดฮ่ำ....อยู่เด้อ ยังคิดนำอยู่บ่เว้น...............อยากเห็นอยู่บ่เซา ส่งเสียงแคนลายเศร้า........ย้อนโอ้อ่าวคะนิงหา คำสัญญายังจื่อจำ.............บ่หล่ำแยงพุใด๋เว้า ย้อนความเหงาอยากเห็นหน้า..อยากเว้าจาเทิงถามไถ่ อยู่กันไกลคนก้ำ................ยังจำมั่นอยู่บ่ลืม ยินเสียงฟ้าฮ้องตื้ม.............ผั่นแฮ่งตื่มคิดหวนหา คราวสัญญาใต้กกโดน........อยู่ข้างโพนเถียงนาน้อย เสียงออดออยคำเคยเว้า.....ที่สองเฮาสัญญาต่อ ห่างมาไกลยังคิดพ้อ..........บ่เคยท้อคิดบ่เซา บ่ได้ลิงหลอกเจ้า...............บ่ได้กล่าวกับสาวใด๋....ดอกเดอ ในหัวใจยังมีเธอ................อยู่พุเดียวบ่มายม้าง อยู่ไกลทางคนละเส้น.........ยังคิดเห็นเจ้าบ่หน่าย หัวใจชายมีแต่เจ้า เสียงแคนเศร้าย้อนคิดนำ.. เสียงแคนอ้ายฝากส่งถึง ...เด้อหล้า 4-6-62 สายันต์ มาตรา (คนคอย)

คำผญา ปรัชญาภาษาอีสาน

คำผญา ปรัชญาภาษาอีสาน                คำผญา ปรัชญาภาษาอีสาน คือคำสอนเตือนใจ ในการดำรงชีวิต ให้สู้ คำผญา หรือปรัชญาในการดำรงชีวิต ของบรรพบุรุษชาวอีสาน ที่ถ่ายทอดกันมาตั้งดึกดำบรรพ์ จนถึงชั่วลูกชั่วหลาน  คำผญา พร้อมคำแปลด้านล่างนี้ เป็นภูมิปัญญาของปราช์ญ ผู้รู้ได้ถ่ายทอดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่สืบไปเว็บไซต์บ้านมหาจึงขออนุญาตรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อไป ผญาคำสอนใจ 1. คันได้กินลาบซิ้นอย่าลืมแจ่วแพวผัก ได้กินพาเงินพาคำอย่าลืมกระเบียนฮ้าง 2. คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข อย่า ได้ลืมเฮียมทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า 3. คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา...
- Advertisement -