Tag: จั่น

  • จั่นดักปลา เครื่องมือดักจับปลา ปลาไหล หรือหนู นิยมใช้ทางภาคอีสาน

    จั่นดักปลา เครื่องมือดักจับปลา ปลาไหล หรือหนู นิยมใช้ทางภาคอีสาน

    จั่นดักปลา เครื่องมือดักจับปลา ปลาไหล หรือหนู นิยมใช้ทางภาคอีสาน มื้อนิขอนำเสนอกลไกการทำงานของ “จั่น” เครื่องมือดักปลา นิยมใช้ทางภาคอีสาน ทรงกล่องสี่เหลี่ยม มีทางเข้าทางเดียว ด้วยฝากลไก เชื่อมไปยังภายใน หากมีปลา ปลาไหล และหนู หรือสิ่งมีชีวิตเข้าไปในจั่น ไปชนกับเชือกกลไก จะทำให้ฝาจั่นปิดลงทันที กลไก จั่น เครื่องมือดักปลา ดักปลาไหล ดักหนูฯ มื้อนิขอนำเสนอกลไกการทำงานของ “จั่น” เครื่องมือดักปลา นิยมใช้ทางภาคอีสาน ทรงกล่องสี่เหลี่ยม มีทางเข้าทางเดียว ด้วยฝากลไก เชื่อมไปยังภายใน หากมีปลา ปลาไหล และหนู หรือสิ่งมีชีวิตเข้าไปในจั่น ไปชนกับเชือกกลไก จะทำให้ฝาจั่นปิดลงทันที ผลิตโดย ช่างสมาน ถ่ายทำโดย บ่าวคนเดิม ติดตาม https://www.youtube.com/user/baanmaha