Tag: ชาวไทยเชื้อสายจีน

  • เทศกาลกินเจ

    เทศกาลกินเจ

    ร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน การกินเจ นั้นมีมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งชาวจีนถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านาน เทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (นับตามปฏิทินจีน) จะตรงกับเดือนตุลาคมของไทยเรา ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนมีธรรมเนียมการกินเจที่กลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นจุดที่ดึงดูดทางการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยชาวจีนถือศีลกินเจกันในเดือน 9 ก็เพราะเชื่อว่าเป็นห้วงยามที่เทพเจ้าทั้งเก้าองค์ จะเสด็จออกโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ แต่ดวงวิญญาณของเทพเจ้าไม่สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้โดยตรง เว้นเสียแต่ผ่าน “ร่างทรง” หรือ “ม้าทรง” ซึ่งก็คือบุคคลที่เทพเจ้าเห็นเหมาะสมที่จะนำวิญญาณของพระองค์เข้าครอบครอง ร่างนั้นชั่วขณะหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ในการกระทำใด ๆ บนโลกมนุษย์ โดยเฉพาะการออกโปรดสัตว์เพื่อที่จะคงสืบทอดศรัทธานี้ไว้อย่างมั่นคง ซึ่งปีนี้ที่ จ.นครราชสีมา มีการร่วมสืบสานเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจกันอย่างยิ่งใหญ่หลายหน่วยงานด้วย กันมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา นายปรีชา ลิ่มอั่ว ผจก.ทั่วไป เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ และเปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญถือศีลกินเจ งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ตลอดระยะเวลา 10 วันเต็ม มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ การทำอาหารเจ 9 กระทะ…