Tag: ตุ๊กตาถัก

  • งานฝีมือ หรืองานประดิษฐ์

    งานฝีมือ หรืองานประดิษฐ์

    รวมสาระความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์ทำจากมือที่ใช้เวลาว่างทำที่บ้าน 1. ความหมายของงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งที่จัดทำขึ้น โดยใช้ความคิด สร้างสรรค์ให้เกิดความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้ ผ้ารองจาน กระเป๋า ตุ๊กตา ที่คั่นหนังสือ กระทงใบตอง บายศรี พานดอกไม้ มาลัยแบบอื่นๆ 2. ความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 2.1 ประหยัดค่าใช้จ่าย 2.2 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.3 ความเพลิดเพลิน 2.4 เพิ่มคุณค่าของวัสดุ 2.5 สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม 2.6 ชิ้นตรงตามความต้องการ 2.7 เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น 2.8 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 2.9 เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 2.10 เกิดความภูมิใจในตนเอง 3 ประเภทของงานประเดิษฐ์ 3.1 ของใช้ได้แก่สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ส่วนตัวเป็นต้น 3.2 ของใช้ประดับตกแต่ง นำไปประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้แก่ กรอบรูป ดอกไม้ประดิษฐ์…