Tag: บุญบั้งไฟ

  • ฟ้อนรำ ประเพณีบุญบั้งไฟ

    ฟ้อนรำ ประเพณีบุญบั้งไฟ

    ฟ้อนรำ ประเพณีบุญบั้งไฟ เก็บภาพบรรยากาศการฟ้อนรำ หรือ ฟ้อนแห่บั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ ที่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ นับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชุมชนฯ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานไว้ ให้ลูกหลานได้มีส่วนร่วม และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป ประเพณีบุญบั้งไฟ ก็นับเป็นบุญประจำปีเก่าแก่ของภาคอีสานมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นการกราบไหว้บูชาขอฟ้าขอฝน จากเทพดา ตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นู่รุ่น ทั้งแฝงไปคติ และการละเล่นสนุกสนานเฮฮา ก่อนที่จะเข้าหน้าฝน ฤดูหว่านกล้า ปักดำ ซึ่งเป็นการขอฟ้าฝน ให้ตกตามฤดูกาล