หน้าแรก Tags บ้านมหาพาแลง2556

Tag: บ้านมหาพาแลง2556

เซิ้งโปงลาง

บ้านมหาพาแลง 2556

งานพาแลง ประจำปี 2556 กิจกรรมภายในงานพาแลง - วันที่จัดงาน 16 ก.พ.2556 เริ่มงานเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป - สถานที่จัดงาน หอประชุมเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ - การแสดงศิลปพื้นบ้านอีสาน รำบายศรี ดนตรีอีสาน การร้องหมอลำ พิณ แคน - การสู่ขวัญ ผูกแขน ผูกเสี่ยว - พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์...
- Advertisement -