หน้าแรก Tags ประเพณีกินเจ

Tag: ประเพณีกินเจ

เทศกาลกินเจ

ร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน การกินเจ นั้นมีมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งชาวจีนถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านาน เทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (นับตามปฏิทินจีน) จะตรงกับเดือนตุลาคมของไทยเรา ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนมีธรรมเนียมการกินเจที่กลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นจุดที่ดึงดูดทางการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยชาวจีนถือศีลกินเจกันในเดือน 9 ก็เพราะเชื่อว่าเป็นห้วงยามที่เทพเจ้าทั้งเก้าองค์ จะเสด็จออกโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ แต่ดวงวิญญาณของเทพเจ้าไม่สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้โดยตรง เว้นเสียแต่ผ่าน...
- Advertisement -