หน้าแรก Tags ประเพณียี่เป็ง

Tag: ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่

ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา

ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา โชว์วัฒนธรรมฯรับลมหนาว สืบสานตำนานอวดชาวโลก "ยี่เป็ง? เป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาที่จัดทำขึ้นในวันเพ็ญเดือน 2 ของชาวล้านนา ยี่เป็ง เป็นภาษาคำเมืองในภาคเหนือ คำว่า ?ยี่? แปลว่า สอง และคำว่า ?เป็ง? ตรงกับคำว่า ?เพ็ญ? หรือพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งชาวไทยในภาคเหนือจะนับเดือนทางจันทรคติเร็วกว่าไทยภาคกลาง 2 เดือน ทำให้เดือนสิบสองของไทยภาคกลาง ตรงกับเดือนยี่ หรือเดือน...
- Advertisement -