หน้าแรก Tags ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค

Tag: ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค "เทศกาลสงกรานต์" เป็นประเพณีสำคัญยิ่งของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ข้อมูลจากคมชัดลึก : "เทศกาลสงกรานต์" เป็นประเพณีสำคัญยิ่งของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ แต่ปัจจุบันความสำคัญของเทศกาลนี้มุ่งเน้นไปที่การเล่นสาดนํ้าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว เช่นมีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และประกวดนางสงกรานต์ แต่ความสำคัญต่อการทำบุญทางศาสนา การแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ และการแสดงความปรารถนาดีต่อกัน กลับถูกลดทอนลงเรื่อยๆ จนหลายคนอาจหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้ววันสงกรานต์คืออะไร และสิ่งที่คนไทยควรทำในประเพณีสำคัญนี้คืออะไรบ้าง อ.ประคอง นิมมานเหมินท์ ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมพื้นเมือง ราชบัณฑิตยสถาน จึงมาบอกเล่าข้อมูลให้หลายคนที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน และบางคนที่เคยรู้แต่อาจหลงลืมไปบ้างได้รับทราบกันอีกครั้ง  ว่าประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภาค...
- Advertisement -