หน้าแรก Tags พองหนีบแดนสวรรค์

Tag: พองหนีบแดนสวรรค์

พองหนีบแดนสวรรค์ หมู่บ้านริมเขื่อนอุบลรันต์ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

เชิญชมความงดงามของหมู่บ้านริมเขื่อนอุบลรันต์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยมนต์สะกด ของเทือกเขาภูพานคำ สายน้ำ ธรรมชาติ งดงามด้วยวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นโบราณ เขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระแสน้ำ ใจสงบนิ่งด้วยกระแสธรรม หลวงพ่อองค์ใหญ่บนยอดเขา สถานที่แห่งความประทับใจนี้ คือ "พองหนีบแดนสวรรค์" https://www.youtube.com/watch?v=AO0E0uisUbY
- Advertisement -