Tag: รอบพิเศษสมัคร GAT-PAT

  • ยอดสมัคร GAT-PAT

    ยอดสมัคร GAT-PAT รอบพิเศษต่ำกว่าคาด นางอุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ.แจงมีสมัครเพียง 5,000 ราย ชี้เป็นผู้สมัครใหม่กว่าครึ่ง เล็งใครสอบซ้ำมีคะแนน 2 ครั้งจะไม่ประกาศผลเพราะเอาเปรียบคนอื่น… นาง อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าววันนี้ (26 ต.ค.) ว่า ตามที่ สทศ.เปิดรับสมัครสอบแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือGAT และ แบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT รอบพิเศษ วันที่ 29 ต.ค.ถึงวันที่ 1 พ.ย.นี้ เนื่องจากเว็บไซด์ของ สทศ.เกิดข้อข้อข้องทำให้ผู้สอบติดต่อ สทศ.ไม่ได้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีผู้สมัครสอบรอบพิเศษ รวมทุกวิชา 5,000 คน ผอ.สทศ.กล่าวต่อ ว่า จำนวนผู้สอบแบ่งตามประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ เป็นผู้สอบ GAT จำนวน 2,700 คน ,PAT -1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์…