Tag: รูปวันคริสต์มาส

  • การ์ดวันคริสต์มาส Christmas Photos รูปวันคริสต์มาส 2019 พร้อมแชร์

    การ์ดวันคริสต์มาส Christmas Photos รูปวันคริสต์มาส 2019 พร้อมแชร์

    Christmas Photos รูปวันคริสต์มาส การ์ดวันคริสต์มาส 2019 รูปภาพสวยๆ เนื่องในวันคริสต์มาส สำหรับนำไปโพสต์ หรือแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Line, Facebook หรือโพสต์ตามเว็บบอร์ดต่างๆ หากท่านใดที่ต้องการ “รูปวันคริสต์มาส” เพิ่มเติมท่านสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ Google โดยพิมพ์คำว่า รูปวันคริสต์มาส แล้วเลือกค้นหารูปภาพ ระบบค้นหาก็จะแสดงภาพที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาให้ท่านแล้ว วิธีเซฟรูปภาพก็ไม่ยาก เมื่อท่านเจอภาพที่ถูกใจแล้ว ให้ท่านคลิกที่ภาพหนึ่งครั้ง สังเกตุด้านขวามือของเราจะมีปุ่ม ดูรูปภาพ วิธีเซฟให้ท่านคลิกขวา เลือกบันทึกรูปภาพเป็น หรือ Save Picture As

  • วันคริสต์มาส Christmas Day

    วันคริสต์มาส Christmas Day

    วันคริสต์มาสประจำปี คริสต์มาส(Christmas หรือ X’Mas) คือเทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม พระองค์ประสูติที่เมืองเบ็ธเลเฮ็มและเติบโตที่เมืองนาซาเรท ประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน คริสต์มาส เป็น คำทับศัพท์ภาษา อังกฤษ Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า “บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” คำว่า” Christes Maesse” พบครั้งแรกในเอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1038 และในปัจจุบันคำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas ประวัติความเป็นมาของวันคริต์มาส ซึ่งเป็นวันเกิด ของพระเยซูนั้น ตามหลักฐานในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าประสูติในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ ออกุสตุส แห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสั่ง ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยฝ่ายคีรีนิอัส เจ้าเมืองซีเรียก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้ง อาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ ไม่ได้ระบุว่า พระเยซูประสูติวัน หรือเดือนอะไร ด้านนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่า เดิมทีวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่จักรพรรดิเอาเรเลียนแห่งโรมัน กำหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยะเทพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 274 ชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่า…