Tag: ลอยกระทงลานนา

  • ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา

    ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา

    ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา โชว์วัฒนธรรมฯรับลมหนาว สืบสานตำนานอวดชาวโลก “ยี่เป็ง? เป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาที่จัดทำขึ้นในวันเพ็ญเดือน 2 ของชาวล้านนา ยี่เป็ง เป็นภาษาคำเมืองในภาคเหนือ คำว่า ?ยี่? แปลว่า สอง และคำว่า ?เป็ง? ตรงกับคำว่า ?เพ็ญ? หรือพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งชาวไทยในภาคเหนือจะนับเดือนทางจันทรคติเร็วกว่าไทยภาคกลาง 2 เดือน ทำให้เดือนสิบสองของไทยภาคกลาง ตรงกับเดือนยี่ หรือเดือน 2 ของไทยล้านนา ประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้ง แต่วันขึ้น 13 ค่ำ ซึ่งถือว่าเป็น ?วันดา? หรือวันจ่าย ของ เตรียม ไปทำบุญเลี้ยงพระที่ วัด พอถึงวันขึ้น 14 ค่ำ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาก็จะพากันไปถือศีล ฟังธรรม และทำบุญเลี้ยงพระ ที่วัด มีการทำกระทงขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่ลานวัด ในกระทงนั้นจะใส่ของกินของใช้ ใครจะเอาของมาร่วมสมทบด้วยก็ได้เพื่อเป็นทานแก่คนยากจน ครั้นถึงวันขึ้น 15 ค่ำ จึงนำกระทง ใหญ่ที่วัด และกระทง เล็ก…