Tag: ลอยกระทง

  • ทำกระทง ด้วยใบตองวัสดุธรรมชาติ

    ทำกระทง ด้วยใบตองวัสดุธรรมชาติ

    ทำกระทง ด้วยใบตองวัสดุธรรมชาติ วิธีทำกระทงจากใบตองแบบต่างๆ วิธีการทำกระทงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปดอกบัวที่บาน ซึ่งถือตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา เพราะถือเป็นการบูชาขอขมาด้วยดอกบัวต่อพระแม่น้ำคงคา ที่พวกเราได้ล่วงเกิน ส่วนในกระทงของเราก็จะประกอบไปด้วย การปักธูปเทียน ตามความเชื่อของคนโบราณก็จะตัดเล็บ เส้นผม เพราะเชื่อกันว่าเป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ จากชีวิตเรา ให้ลอยไปกับแม่น้ำ หรือจะใส่เหรียญกษาปณ์ เหรียญบาทลงไปในกระทงด้วย กระทง สำหรับท่านที่มีความสามารถในการทำกระทงด้วยตัวเอง..ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากจะได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับคนไทยสืบต่อไป  ส่วนวิธีทำกระทงที่นำมาให้ดูก็มีสามแบบด้วยกัน…ไม่ว่าจะเป็นวิธีทำกระทงจากใบตอง หยวกกล้วย หรือปลีกล้วย มากมายหลายรูปแบบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่าน…ซึ่งเราจะแนะนำแบบกระทง ดังนี้ แบบที่ 1 กลีบผกา วิธีทำ 1. ตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ 2. พับตามรูป จำนวน 3 กลีบ จากนั้นนำมาวางซ้อนให้ลดหลั่นกันไปตามภาพ ซึ่งจะนับเป็น 1 ตับ 3. นำไปติดโดยรอบที่ขอบของฐานกระทง ซึ่งเป็นต้นกล้วยตัดเป็นแว่น ความหนา 1.5 – 2 นิ้ว โดยประมาณ ทั้งนี้ปริมาณของกลีบกระทงที่ใช้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของตัว…