หน้าแรก Tags วันเข้าพรรษา

Tag: วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

           ประวัติ วันเข้าพรรษา และความหมายของวันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาของ วันเข้าพรรษา ๑. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันเข้าพรรษานี้โดยทั่วไปกำหนดในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เรียกว่า วันเข้าพรรษา (ปุริมพรรษา) ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส มีเดือน ๘สองหน ก็เลื่อนไปเข้าพรรษา ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน...
- Advertisement -