หน้าแรก Tags สงกรานต์กรุงเก่า 2558

Tag: สงกรานต์กรุงเก่า 2558

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2559

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2559 ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2559 ระหว่าง 13 เมษายน 2559 - 15 เมษายน 2559 สถานที่จัดงาน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบ เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง (นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา) กิจกรรมหลัก ...