Tag: สงกรานต์ 4 ภาค

  • ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค

    ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค

    ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค “เทศกาลสงกรานต์” เป็นประเพณีสำคัญยิ่งของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ข้อมูลจากคมชัดลึก : “เทศกาลสงกรานต์” เป็นประเพณีสำคัญยิ่งของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ แต่ปัจจุบันความสำคัญของเทศกาลนี้มุ่งเน้นไปที่การเล่นสาดนํ้าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว เช่นมีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และประกวดนางสงกรานต์ แต่ความสำคัญต่อการทำบุญทางศาสนา การแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ และการแสดงความปรารถนาดีต่อกัน กลับถูกลดทอนลงเรื่อยๆ จนหลายคนอาจหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้ววันสงกรานต์คืออะไร และสิ่งที่คนไทยควรทำในประเพณีสำคัญนี้คืออะไรบ้าง อ.ประคอง นิมมานเหมินท์ ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมพื้นเมือง ราชบัณฑิตยสถาน จึงมาบอกเล่าข้อมูลให้หลายคนที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน และบางคนที่เคยรู้แต่อาจหลงลืมไปบ้างได้รับทราบกันอีกครั้ง  ว่าประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภาค ส่วนใหญ่มีความเชื่อและการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน จะมีแตกต่างกันบ้างก็เพียงในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น อย่างทางภาคเหนือ จะเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า “วันสังกรานต์ล่อง” (สังขารล่อง) หมายถึงวันที่ปีเก่าผ่านไป หรือวันที่สังขารร่างกายแก่ไปอีกปี วันนี้ตอนเช้าจะมีการยิงปืน หรือจุดประทัดเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร จากนั้นจะมีการทำความสะอาดบ้านเรือน ชำระล้างร่างกาย แล้วแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่เพื่อต้อนรับปีใหม่ “สำหรับวันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” หรือ “วันลา” จะเป็นวันเตรียมงานต่างๆ…