หน้าแรก Tags สถานีวิทยุออนไลน์

Tag: สถานีวิทยุออนไลน์

video

สถานีวิทยุออนไลน์ กับยุคไอที

สถานีวิทยุออนไลน์ กับยุคไอที 2010 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภาพ และเสียง สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบเคเบิลเน็ตเวิร์ค Internet ADSL ที่รองรับการรับ-ส่ง ข้อมูลได้รวดเร็วมากกว่าในอดีต พูดถึงสถานีวิทยุออนไลน์ หากย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คงตีความหมายเป็นสถานีวิทยุ ที่รับฟังจากระบบ AM , FM...