หน้าแรก Tags อาหารหน้าร้อนที่ต้องระวัง

Tag: อาหารหน้าร้อนที่ต้องระวัง

อาหารหน้าร้อน กับการกินที่ถูกต้อง

อาหารหน้าร้อน กับการกินที่ถูกต้อง การรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดก็ตาม อาหารที่เรารับประทานนั้น อาหารที่ให้พลังงานมากที่สุด คือ  อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีโปรตีนสูงฯ แต่ในทางตรงกันข้าม...? หน้าร้อนเราไม่ต้องการอาหารที่ให้พลังงานเพื่อสร้างความร้อนให้กับร่างกายมากเกินไป  เราจึงต้องได้รับครบทั้ง 5 หมู่  ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีนไขมัน   ผลไม้ / ผักสด  น้ำ  และเกลือแร่  หากมีความแตกต่างในปริมาณของแต่ละหมู่ตามสภาพของอากาศ  เช่น  อากาศเย็นหรือ  หน้าหนาวเราต้องการพลังงานมาก  เราจึงต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน...
- Advertisement -