หน้าแรก Tags อ.วิเศษชัยชาญ

Tag: อ.วิเศษชัยชาญ

วัดม่วงอ่างทอง

วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เชิญเที่ยวชมวัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมรูปภาพ วัดม่วง อ.วิเศษฯ จ.อ่างทอง พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประวัติความเป็นมา วัดม่วง เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๒๓๐ ณ. แขวงเมืองวิเศษชาญ ซึ่งเคยได้เป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง...
- Advertisement -