หน้าแรก Tags เงินสวัสดิการ

Tag: เงินสวัสดิการ

เล่าเรื่อง เงินสวัสดิการในต่างแดน

  ความเป็นมาเงินรายรับไว้ใช้จ่ายในยามชรา  ทำไมเมืองฝรั่งถึงดีจังมีเงินให้ใช้ฟรีทุกๆเดือน เงินสวัสดิการในยามชรา ได้มาจาก 1. เป็นเงินที่เราทำงานให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่จ่ายทุกสัปดาห์หรือทุก 15 วัน โดยหักออกจากเงินเดือนที่เราทำสัญญาไว้ว่าจะออกจากเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ โดยหักตั้งแต่ 1-50 เปอร์เซ็นต์จากเงินเดือน หักไว้มากก็มีเงินออมสะสมไว้มาก หักน้อยก็ได้น้อย ซึ่งเรียกสวัสดิการนี้ว่าเงิน 401K 2. เงินสวัสดิการส่วนที่สองก็เป็นเงินที่หักจ่ายประกันสังคมหักออกจากเงินเดือนค่าจ้างของเรา เป็นเงินที่หักออกไม่มากนัก 3. เงินสวัสดิการส่วนที่สาม เป็นเงินสด หรือเงินโอนจากหน่วยอื่นที่เรามีอยู่แล้วนำมาลงทุนเอาดอกเบี้ยที่ทางหน่วยงานนั้นจ่ายดอกเบี้ยสูง โดยทางเราได้รับดอกเบี้ยค่อนข้างดีแต่กำหนดอายุฝากอายุที่เราจะได้รับเงินตอบแทนนั้นว่าเราจะรับช่วงอายุเท่าไหร่ 4. เงินสวัสดิการอื่นๆ จากสวัสดิการที่กล่าวมานั้นเป็นเงินสะสมที่หักจากเงินเดือนของเราทำงานเกือบทั้งหมด โดยหักไว้ไม่ต่ำกว่า...
- Advertisement -