Tag: สถานที่ท่องเที่ยววันสงกรานต์ 2558

 • เที่ยวสงกรานต์อีสาน – หนองคาย 2558

  เที่ยวสงกรานต์อีสาน – หนองคาย 2558

  งานมหาสงกรานต์อีสาน – หนองคาย สถานที่จัดงาน ณ วัดโพธิ์ชัย ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยขบวนแห่หลวงพ่อพระใสที่ยิ่งใหญ่และแห่ทั่วเมืองหนองคาย นั้นจะปฏิบัติเพียงปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย-ชาวลาวได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมหลัก – ขบวนแห่หลวงพ่อพระใส – การทำบุญตักบาตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2558 – 18 เมษายน 2558 ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672 ททท. สำนักงานอุดรธานี Tel. 0 4232 5406-7 ขอบคุณข้อมูลจาก http://thai.tourismthailand.org/see-do/event-detail/5918?title=งานมหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย

 • เชิญเที่ยวงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี 2558

  เชิญเที่ยวงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี 2558

  ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558 ในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีนี้รณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess) รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558 ในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงประเพณีไทยและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีรณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย วันที่…

 • ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2562

  ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2562

  ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2562 ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2559 ระหว่าง 12 – 15 เมษายน 2562 สถานที่จัดงาน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบ เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง (นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา) กิจกรรมหลัก -ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร -สรงน้ำพระพุทธรูปและพระนเรศวรมหาราช สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3525 2168 ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา Tel. 0 3524 6076-7

 • สถานที่ท่องเที่ยววันสงกรานต์ 2557ที่น่าสนใจ

  สถานที่ท่องเที่ยววันสงกรานต์ ปี 2557 Attractions Songkran In Thailand 2014 มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย (สงกรานต์ไทย-ลาว) กำหนด จัดงาน ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ 11-15 April 2014 พื้นที่ดำเนินการ บริเวณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย กิจกรรมในงาน มีถนน อาหาร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ขบวนแห่และสรงน้ำ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย กิจกรรม เด่น ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระใส ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และการแสดงสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ๓ ชาติ กิจกรรมส่งเสริม “แต่งผ้าไทย ม่วนซื่นสงกรานต์ริมฝั่งโขง” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม More information ศูนย์ บริการข้อมูลข่าวการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒…