Tag: แต่งสวนด้วยน้ำล้น

  • แต่งสวนด้วยน้ำล้น คลายร้อน สวยงามใน 5 นาที ดูไว้เป็นแนวทาง

    แต่งสวนด้วยน้ำล้น คลายร้อน สวยงามใน 5 นาที ดูไว้เป็นแนวทาง

    แต่งสวนด้วยน้ำล้น คลายร้อน สวยงามใน 5 นาที ดูไว้เป็นแนวทางครับ แต่งสวนหน้าบ้านด้วยน้ำล้น คลายร้อน สวยงามใน 5 นาที ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับ ท่านใดที่มีสวนหย่อมหน้าบ้าน หรือมุมเล็กๆ สำหรับจัดสวนหน้าบ้าน พร้อมติดตั้งน้ำล้นเพื่อเพิ่มความสวยงาม อีกทั้งช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านเราด้วย แต่งเติมบริเวณโดยรอบด้วยหินกรวด หินทราย ตามที่หาได้ วางรูปปั้นต่างๆ ตามจินตนาการครับ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=viSwHBKFheE