หน้าแรก Tags Thai Supermodel Contest 2009

Tag: Thai Supermodel Contest 2009

Thai Supermodel Contest 2009

Thai Supermodel Contest 2009 ข้อมูลการประกวด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2008 ได้กำหนดระเบียบการไว้ดังนี้ 1.  วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด 1.1       เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2009 1.2       เพื่อให้การประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ เป็นเวทีประกวดนางแบบในระดับประเทศ 1.3       เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล 1.4       เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับสากล 2.       คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 2.1       เพศหญิง  สัญชาติไทย 2.2       มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 24 ปี...
- Advertisement -