สมุนไพรไทย ที่น่าสนใจ หรือยาสมุนไพรโบราณ

เมื่อพูดถึงสมุนไพร หรือยาสมุนไพรโบราณ ที่ถูกกล่าวขานกันมาตั้งสมัยโบราณที่ถูกถ่ายทอดมาจากปู่ ย่า ตายายของเรา ที่ได้ใช้สมุนไพรต่างๆ รักษาอาการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการไข้หวัดด้วยฟ้าทะลายโจร การรักษาโรคท้องผูก ท้องอืด ด้วยการรับประทานต้มน้ำขิง ซึ่งเป็นวิธีการบำบัดรักษาด้วยธรรมชาติ โดยส่วนมากแล้วสมุนไพรจะมีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ หรือตามป่าตามเขา ปัจจุบันก็ได้มีการรวบรวมเป็นสวนสมุนไพร เพื่อง่ายต่อการศึกษาวิจัย

Advertisement

ความหมายของสมุนไพร

คำว่า “สมุนไพร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ
อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/สมุนไพร

- Advertisement -
Previous articleสถานที่เที่ยวงานสงกรานต์ปี 2557
Next articleวันไหลพัทยา 18-19 เมษายน 2566 Wan Lai Pattaya 2023