ภาพต้นเทียนอุบล

ชมภาพต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ https://www.baanmaha.com/community/thread46239.html

ต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี