เขาค้อ เพชรบูรณ์

ปราสาทพนมรุ้ง
สถานที่ท่องเที่ยววันหยุด ใกล้กรุงเทพฯ ไหว้พระอยุธยา