ปราสาทหินศีขรภูมิ

ปราสาทหินศีขรภูมิ และปราสาทเมืองที จังหวัดสุรินทร์ https://www.baanmaha.com/community/thread45784.html

ต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง